Tài liệu chung
Chương trình hội thảo chi tiết
Tải file đính kèm: tại đây
Giấy mời tham dự hội thảo
Tải file đính kèm: tại đây
Thông cáo báo chí
Tải file đính kèm: tại đây
Thông cáo báo chí: Chương trình Hội thảo Chính phủ số
Tải file đính kèm: tại đây

Thông cáo báo chí: Lễ công bố hợp tác chiến lược SAVIS – MOBIFONE
Tải file đính kèm: tại đây
Thông cáo báo chí: Tỉnh Thái Bình khai trương Trung tâm điều hành an ninh mạng SOC
Tải file đính kèm: tại đây

Tài liệu hội thảo ngày 16/5/2019
Phát biểu khai mạc (Lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình)
Tải file đính kèm: thông tin đang cập nhật
Phát biểu định hướng (Ông Nguyễn Thành Hưng - Thứ trưởng Bộ TT&TT)
Tải file đính kèm: thông tin đang cập nhật
Đánh giá kết quả triển khai các hệ thống thông tin của Tỉnh kết nối liên thông qua LGSP và kết nối liên thông với các hệ thống thông tin quốc gia qua NGSP (Đại diện Lãnh đạo Sở TT&TT Thái Bình)
Tải file đính kèm: tại đây
Hướng dẫn triển khai thông tin số 23/2018/TT-BTTTT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc hướng dẫn thực hiện CTMT về CNTT giai đoạn 2016-2020 (Đại diện cục Tin học hóa)
Tải file đính kèm: thông tin đang cập nhật

Giải pháp ứng dụng nền tảng số - Digital Gov 2.0 (Đại diện LĐ Công ty Công nghệ SAVIS)
Tải file đính kèm: tại đây
Định hướng xây dựng Nghị định về định danh và xác thực điện tử (Đại diện LĐ Trung tâm chứng thực Điện tử Quốc gia - Bộ TT&TT)
Tải file đính kèm: tại đây
Giải pháp truyền thanh thông minh cho Chính phủ Số (Đại diện TCT Mobifone)
Tải file đính kèm: tại đây
Tọa đàm và chia sẻ với các đại biểu tham dự Hội thảo (Đại diện LĐ Cục THH, LĐ Cục ATTT, LĐ NEAC, LĐ Sở TT&TT, LĐ Công ty SAVIS và LĐ TCT Mobifone)
Tải file đính kèm: thông tin đang cập nhật

Tài liệu hội thảo ngày 17/5/2019
Phát biểu của lãnh đạo Bộ TT&TT (Ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ TT&TT)
Tải file đính kèm: thông tin đang cập nhật
Phát biểu của Lãnh đạo tỉnh Thái Bình (Đại diện lãnh đạo tỉnh Thái Bình)
Tham luận: Kinh nghiệm triển khai Trung tâm điều hành an toàn, an ninh thông tin (SOC) tại tỉnh Thái Bình (Ông Đỗ Như Lâm - PGĐ Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình)
Tải file đính kèm: tại đây

Tham luận: Trung tâm điều hành an ninh mạng thế hệ mới - Giải pháp áp dụng cho chính quyền điện tử cấp tỉnh (Ông Ngô Tuấn Anh, Phó chủ tịch phụ trách An ninh mạng, Tập đoàn công nghệ Bkav)
Tải file đính kèm: thông tin đang cập nhật
Tham luận: Ứng dụng chữ ký số trong hệ thống chính phủ điện tử: Các vấn đề quan trọng khi triển khai (Ông Lê Quang Tú - Phó TP phụ trách hạ tầng xác thực điện tử - Trung tâm chứng thực điện tử quốc gia)
Tải file đính kèm: tại đây
Diễn tập Giám sát và bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống liên thông phục vụ chính quyền điện tử
Tải file đính kèm: thông tin đang cập nhật